Tyto webové stránky používají k poskytování a optimalizaci služeb soubory cookies. Použitím webu souhlasíte s použitím cookies. Více informací   
Bebivita - Jak nám děti rostou

Růstové tempo má svoje zákonitosti. Jak nám děti rostou


Růst je jedním z nejviditelnějších a nejsnáze měřitelných faktorů vývoje dětí a ukazatelem jejich zdraví. Sledování růstu může hrát významnou roli při odhalení negativních faktorů – nedostatečné nebo špatně vyvážené stravy, nemocí nebo nadměrné fyzické zátěže. Proto je u dětí součástí každé preventivní prohlídky vážení a měření. Růstové tempo, tedy počet centimetrů, o které dítě vyroste za určité časové období, není během vývoje dítěte stejné. Právě tak se zcela neshoduje u všech dětí. Každé dítě roste trochu jiným tempem.

Rekordmani v růstu

Zdravý novorozenec nám předvádí doslova růstové rekordy. V prvních 6 měsících roste vůbec nejrychleji, potom se růst trochu zpomalí, přesto děti během prvního roku vyrostou o cca 25 centimetrů. Kolem 2 let se růstové tempo výrazně zpomaluje. V druhém roce vyrostou děti průměrně o 12 cm, ve třetím roce asi o 9 cm a pak už se růst ustálí přibližně na 5 centimetrech za rok. Růstové tempo zase nabere obrátky až v pubertálním věku dětí.

Tři období pro výslednou výšku

V období od narození do definitivního ukončení růstu lze rozlišit tři období, která na sebe navazují a částečně se překrývají:

  • infantilní růstové období - začíná už během nitroděložního života a končí 2 roky po narození, rychlost růstu je v tomto období jednoznačně největší za celý lidský život. V období infantilního růstu dítě získává přibližně 50 % z celkové budoucí výšky, ve 2 letech tedy měří přibližně polovinu své dospělé výšky.
  • dětské růstové období - začíná po 1. roce života, částečně se překrývá s infantilním období a trvá až do začátku puberty. Tato růstová fáze se na konečné výšce podílí zhruba 30 procenty.
  • pubertální růstové období - trvá 4 až 5 let a začíná o dva roky dříve u dívek (asi v 10,5 roce) než u chlapců (průměrně  ve 12,5 letech). Je spojeno s tzv. pubertálním růstovým výšvihem.

Růst u dívek končí přibližně v 15 letech, u chlapců je to o něco později, přibližně kolem 18. roku. Během pubertálního růstového období získává člověk posledních 20 % své konečné dospělé výšky. Ač se růst jednotlivých dětí navzájem poněkud liší, základní zákonitosti růstu mají všechny zdravé děti společné.

Percentilový graf napoví

Základní pomůckou pro sledování růstu jsou tzv. percentilové grafy, sestavované na podkladě velkých národních antropometrických studií. U nás se tyto studie provádějí každých 10 let. V České republice jsou tyto grafy součástí očkovacího průkazu dítěte a jejich používání je zde velmi dobře vysvětleno, takže podle aktuální váhy, výšky a věku dítěte si můžete sami zkontrolovat, jak vaše dítě prospívá.