PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Vážení návštěvníci a návštěvnice našich webových stránek Bebivita,

ochrana osobních údajů je velmi důležitým tématem, a proto zpracovávání osobních údajů bereme velice vážně. Na této stránce Vás informujeme o ochraně osobních údajů a o podmínkách užívání našich webových stránek Bebivita. Pokud budete mít další dotazy, pak nám můžete kdokoliv napsat pomocí kontaktního formuláře.

Přejeme příjemnou zábavu!

Váš tým Bebivita

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY WEBOVÉ STRÁNKY BEBIVITA

Následující podmínky užívání platí pro používání internetové stránky Bebivita všeobecně. Tyto podmínky může Bebivita kdykoli jednostranně změnit. 

WEBOVÉ STRÁNKY

Obsah internetových stránek je chráněn autorským právem. Stahování veškerého obsahu stránek je povoleno výhradně k soukromým účelům a nikoli pro komerční účely. Obsah internetových stránek se nesmí ani používat či využívat bez povolení Bebivita na jiných internetových stránkách nebo zasíťovaných počítačích. Při porušení těchto podmínek se musí veškerý stažený nebo vytisknutý obsah stránek ihned zničit. V případě porušení si vyhrazujeme právo uplatnit další nároky na náhradu škody.

Portál www.bebivita.cz a jeho obsah může být kdykoli uzavřen, změně nebo dočasně deaktivován. Permanentní provoz portálu není garantován. My se samozřejmě snažíme o to, abychom  kdykoli a v plném rozsahu mohli nabídnout funkčnost našeho portálu. Nárok na funkce dané k dispozici a využívání portálu neexistuje. V tomto ohledu prosím o porozumění. Uživatel nemá nárok na náhradu škody za ztrátu uploadovaných souborů a uloženého obsahu stran.

ODKAZY

Internetové stránky Bebivita obsahují rovněž křížové odkazy na internetové stránky dalších subjektů předkládajících nabídku. Bebivita cizí nabídku při prvním propojení prověřila na protiprávní obsah. Za obsah, který se pomocí takových křížových odkazů objeví, není Bebivita odpovědná. Pokud bude Bevitita upozorněna na protiprávní obsah, pak tento křížový odkaz zruší, pokud to bude technicky možné a také proveditelné

PRO VÝHERNÍ SOUTĚŽE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY

Výherních soutěží se mohou účastnit pouze uživatelé, kteří jsou plnoletí. Na realizaci výherní soutěží není žádný právní nárok. Pokud se nelosuje o ceny v hotovosti, pak je výplata v hotovosti vyloučena. Zaměstnanci Bebivita a jejich rodinní příslušníci jsou z výherních soutěží vyloučeni. Osobní údaje účastníků soutěží nejsou prodávány či zapůjčovány třetím osobám nebo využívány jiným způsobem.

Jestliže byste měli na téma ochrana osobních údajů nebo podmínky používání další otázky, pak nám prosím napište e-mail.

HiPP Czech s.r.o.

Pekařská 628/14

155 00 Praha 5

email: info@bebivita.cz